Edice Strukturální fondy

11.02.2009: Publikace vydávané Ministerstvem pro místní rozvoj v edici "Strukturální fondy" v letech 1998-2001 mají dnes převážně dokumentační hodnotu. Popisovaly přípravu ČR v předvstupním období a často se vztahují k předešlému programovacího období 1994-1999. Při práci s těmito brožurami jako se zdroji informací je třeba brát v úvahu, že jsou často již neaktuální.

Brožury z edice Strukturální fondy ke stažení