Grafický manuál k logu RPS

11.02.2009: Manuál logotypu Rámce podpory Společenství (RPS) představuje základní soubor pravidel a zároveň závazný návod pro nakládání s grafickou "značkou" RPS.

V případě zájmu o užití loga RPS či nejasností s jeho použitím kontaktujte:

Oddělení pro informace, publicitu a vzdělávání RPS
E-mail: info.rps@mmr.cz

Soubory ke stažení