Propagační materiály RPS

11.02.2009: Informační a propagační materiály, určené pro širokou veřejnost, jsou zpracovány v návaznosti na Komunikační akční plán RPS. Materiály byly zpracovány s finanční podporou EU - opatření 5.2. Technická pomoc RPS Společného regionálního operačního programu a programu Phare.