Průvodce fondy pro NNO

11.02.2009: Právě vychází aktualizované druhé české vydání Průvodce fondy EU pro neziskové organizace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS).

Obsah publikace

Tato kniha, která je překladem z angličtiny, přináší aktuální informace o VŠECH fondech a programech EU, které mohou využívat neziskové organizace. Kniha mimo jiné obsahuje:

  • Nejširší komplexní přehled grantů, programů a finančních fondů EU pro neziskové organizace působící v různých oblastech a sektorech;
  • Praktické rady pro organizace ucházející se o finanční podporu z rozpočtu EU;
  • Seznam a přehled kontaktů (včetně internetových odkazů) na evropské nadace, další finanční zdroje a na zodpovědné pracovníky Evropské komise, kteří spravují grantové programy EU;
  • Překladový slovníček častých pojmů vyskytujících se v souvislosti s fondy a programy EU.

Oproti prvnímu vydání nebyly do knihy zahrnuty strukturální fondy EU, o kterých je v ČR řada výborně zpracovaných publikací a česká veřejnost je s nimi poměrně dobře seznámena. Další finanční zdroje Evropské unie nejsou tolik známy a přitom nabízejí významnou finanční podporu, například v zahraniční rozvojové spolupráci EU.

"Průvodce fondy EU pro neziskové organizace" je každoročně vydáván v Bruselu organizací European Citizen Action Service (ECAS). NROS v roce 2003 zakoupila autorská práva k 1. českému vydání.

Distribuční informace

Cena publikace se oproti roku 2003 nezměnila a je stanovena na 70 Kč. Rozdíl mezi výrobní cenou (přibližně 150 Kč) a prodejní cenou je kryt díky finanční podpoře programu TRUST pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě, který v ČR spravuje Nadace VIA.

Knihu je možné objednat online (www.ngo-eu.cz/objednavka.asp    ) na dobírku (cena bude navýšena o poštovné a balné) nebo osobně každý pracovní den mezi 9.00 a 17.00 v Nadaci rozvoje občanské společnosti v Jelení ulici 196/15 v Praze.

Kontakt

Více informací o publikaci získáte u:

Davida Stulíka
Email: david.stulik@nros.cz
Tel.: +420 233 356 173