Publikace Průvodce fondy EU

11.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství, vydalo aktualizovaného průvodce - rozcestník možnostmi financování z fondů EU. Materiál nabízí přehled všech nástrojů politiky hospodářské a sociální soudržnosti, které má Česká republika k dispozici v prvních letech svého členství v EU.

Obsah publikace

Smyslem publikace je poskynout přehledný a ucelený návod, jak postupovat při hledání možnosti využívání prostředků z rozpočtu EU. Proti prvnímu vydání této příručky jsou rozšířeny a detailněji rozpracovány úvodní a závěřečné kapitoly. Stěžejní částí publikace je kapitola třetí, ve které jsou představeny veškeré nástroje, které tvoří jádro politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.

Publikace je primárně určena žadatelům o podporu z fondů EU, ale i široké veřejnosti, financována byla z prostředků technické pomoci RPS.

Soubory ke stažení