Základní principy přípravy projektů strukturálních fondů

11.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo metodologického průvodce pro přípravu projektů předkládaných v rámci strukturálních fondů EU, jenž jsou dokumentované na případových studiích.

Publikace "Základní principy přípravy projektů strukturálních fondů EU dokumentované na případových studiích" by měla sloužit jako praktický návod žadatelům k orientaci v systému strukturálních fondů EU. Jsou zde vysvětleny základní principy či pravidla dvou základních typů projektových žádostí (pro projekty investičního a neinvestičního charakteru), které jsou současně aplikovány na konkrétní příklady z praxe.

Distribuce

Tištěnou verzi publikace si můžete vyzvednout v Infocentru MMR v Salvátorské ulici, nebo si o ni lze napsat na info.rps@mmr.cz (do předmětu emailu prosím napište "publikace Základní principy"). Publikaci Vám poté zašleme zdarma na uvedenou adresu cca do 1 týdne.

Podrobnosti

Problematiku přípravy projektů podrobněji rozebírá i související e-learningový modul.

Soubory ke stažení