Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje

11.02.2009: Závěrečná zpráva projektu Řídicího orgánu Rámce podpory Společenství "6p/05 Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti".

Obsah zprávy

Zpráva obsahuje analýzu možností financování projektů, připravovaných municipalitami a malými a středními podniky, podávaných v rámci strukturálních fondů EU. Součástí projetku byl i rozbor praxí ze zahraničí při financování obdobných projektů. Studie dále ukazuje možné cesty a způsoby používání finančních nástrojů, jejich výhody a úskalí implementace. Závěrečnou část tvoří nastínění možného budoucího vývoje v České republice v oblasti rizikového kapitálu a garančních fondů.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto materiálu se lze obrátit na:

Odbor Rámce podpory Společenství
Mgr. Kateřina Šulcová
Email: Katerina.Sulcova@mmr.cz