Povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech

11.02.2009: Cílem projektu "Výzkum povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech" je vypracování závěrečné zprávy popisující a vyhodnocující výsledky terénního šetření (tj. analýzy povědomí české veřejnosti o problematice strukturálních fondů EU v ČR).

Realizátorem projektu je firma STEM s.r.o. Terénní šetření bude provedeno v průběhu programovacího odbobí 2004—2006 celkem třikrát, a to vždy ve 3. kvartálu daného roku. Jedinou výjimkou bude rok 2004, kdy bude výzkum proveden v průběhu 4. kvartálu. Subjektem výzkumu je široká veřejnost, tj. populace ČR ve věku od 18 let. Během tří let bude dotázáno okolo 5000 respondentů.

I. etapa projektu

Na začátku roku 2005 byly realizátorem projektu prezentovány výsledky I. etapy projektu TA "Povědomí české veřejnosti o strukturálních fondech". Zjištění bylo provedeno v termínu 29. listopadu - 7. prosince 2006. Výsledný soubor zahrnuje 1681 respondentů.

Dokumenty ke stažení

II. etapa projektu

Výsledky II. etapy byly prezentovány realizátorem projektu (firma STEM, s.r.o.) v únoru 2006 za účasti ředitele sekce Rámce podpory Společenství. Ke zjištění povědomí, názorů a postojů české veřejnosti o problematice strukturálních fondů bylo provedeno výzkumné šetření na souboru o rozsahu 1540 respondentů. Sběr dat proběhl v termínu 1. - 7. října 2005.

Dokumenty ke stažení

III. etapa projektu

Dokumenty ke stažení