Studie Pravidlo N+2

11.02.2009: Materiál se zabývá problematikou pravidla n+2 ve finančním řízení strukturálních fondů, napomáhá identifikovat konkrétní problémy způsobující jeho nedodržování a navrhuje možná řešení.

Obsah studie

Výstupem projektu je Studie, která je rozdělena na čtyři hlavní kapitoly:

  • V první kapitole jsou vymezena základní teoretická východiska aplikace a řízení tohoto pravidla společně s postupy, jak na straně členského státu, tak Evropské komise.
  • Druhá kapitola definuje typologii krizových případů s návrhy jejich řešení. V této části byly výrazněji zahrnuty zkušenosti zapojených zahraničních expertů, kteří se podíleli na evaluacích realizace programových dokumentů EU ve "starých" členských státech (Velká Británie a Rakousko).
  • Třetí kapitola zpracovává konkrétní metodiku monitorování pravidla n+2, přičemž vychází ze systému současných měsíčních sestav v rámci MSSF.
  • Čtvrtá kapitola svým obsahem navazuje na kapitolu předchozí a navhuje nástroje monitorování, jež jsou aplikovány na konkrétní data o čerpání prostředků z května 2005.

Dokument je výstupem projektu Technické pomoci Rámce podpory Společenství "Studie - Pravidlo n+2".

Soubory ke stažení