Studie Veřejná podpora v oblasti strukturálních fondů

11.02.2009: Metodický materiál ŘO Rámce podpory Společenství zpracovává problematiku veřejné podpory v systému strukturálních fondů. Je vhodným nástrojem pro seznámení se s pravidly EU pro tuto oblast. Lze ho využít jako základní pomůcku pro každodenní praxi v současném programovacím období (2004—2006).

Obsah studie

Materiál se zaměřuje na historický vývoj institutu veřejné podpory a jeho zakotvení v právu ES, roli Evropské komise, ÚOHS, řídícího orgánu RPS, řídících orgánů OP a zprostředkujících subjektů OP.

Dále popisuje mechanismy schvalování, jejich časové rozpětí, uvádí příklady z praxe (včetně existujících opatření v rámci českých OP a relevantních rozhodnutí Evropské komise z oblasti strukturálních fondů) a zejména kontrolu a dodržování pravidel veřejné podpory v rámci Rámce podpory Společenství, včetně případných sankcí za poskytnutí nezákonné veřejné podpory.

Soubory ke stažení