Evaluace v období 2004—2006

Společně s poskytováním strukturální pomoci Evropské unie České republice se při její implementaci objevuje pro české poměry relativně nová aktivita - evaluace.

 

V této sekci se dozvíte o tom, jakým způsobem probíhá v období 2004—2006 evaluace pomoci z fondů EU v České republice - máte možnost seznámit se s evaluačním plánem a výstupy evaluací v podobě sdudií, závěrečných zpráv evaluačních projektů, analýz nebo metodik. K dispozici je zde také zadávací dokumentace pro zpracování těchto dokumentů.