Aktivity

Dle nařízení ES 1260/99 jsou aktivity evaluace řízeny evaluačním plánem, který sestavuje evaluační jednotka ve spolupráci s řídícími orgány operačních programů. Evaluační plán je připomínkován Evropskou komisí a následně je schvalován Monitorovacím výborem RPS. Obsahová náplň evaluačního plánu je uvedena níže, přičemž dílčí aktivity jsou charakterizovány v těchto článcích: aktivity 2004, aktivity 2005, aktivity 2007.

Obsahová náplň hodnotícího plánu RPS pro období 2004—2006

Odbor Rámce podpory Společenství, Evaluační jednotka strukturálních fondů

1. Hodnocení realizace 2004—2006

 • hodnocení výsledků a dopadů
 • dílčí střednědobé a úplné dlouhodobé hodnocení RPS
 • analýzy a hodnocení naplnění horizontálních priorit
 • analýzy a hodnocení průřezových problematiky
 • posouzení vhodnosti indikátorů
 • ostatní
 • hodnocení účinnosti systému
 • analýzy a hodnocení slabých míst systému
 • analýzy a hodnocení rizik poruchovosti systému
 • analýzy a hodnocení vnějšího okolí programů
 • analýzy a hodnocení vnitřního okolí programů
 • ostatní systémové analýzy

2. Příprava pro plánovací období 2007—2013

 • analýzy makroekonomických vlivů
 • ex-ante analýzy NDP pro období 2007—2013
 • SEA NDP pro období 2007—2013
 • ostatní dílčí analýzy pro podporu plánování
 • příprava NDP pro období 2007—2013
 • ostatní

3. Vytváření kapacity

 • formování evaluační kapacity
 • tvorba metodických doporučení
 • školení pro členy monitorovacího výboru CSF a OP ve vztahu k evaluaci
 • školení a semináře (různé) ve vztahu k evaluaci
 • technické zabezpečení pomůckami
 • informace a osvěta ve vztahu k hodnotitelům
 • ostatní

4. Koordinace

 • vytvoření harmonogramu zavedení evaluačních požadavků
 • koordinace sjednocení metodik a postupů