Dokumenty

 

12. února 2009: Zpráva představuje konečný výstup celého procesu předběžného hodnocení základního národního dokumentu ČR pro realizaci programů Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v letech 2007—2013. Na jejich základě ...

12. února 2009: V průběhu roku 2005 a 2006 vydala Evropská komise (EK) řadu doporučení v podobě pracovních dokumentů, tzv. working paperů, k podobě evaluace v programovacím období 2007—2013.

12. února 2009: Výstupy projektů evaluace. Studie, závěrečné zprávy projektů, analýzy, metodiky.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven