Pracovní dokumenty Evropské komise k evaluaci 2007—2013

12.02.2009: V průběhu roku 2005 a 2006 vydala Evropská komise (EK) řadu doporučení v podobě pracovních dokumentů, tzv. working paperů, k podobě evaluace v programovacím období 2007—2013.