Evaluace socioekonomického rozvoje – doplňující texty k Metodické příručce

17.02.2009: Metodické texty k tématu "Evaluace socioekonomického rozvoje" obsahují popis technik hodnocení a příklady jejich praktického využití.

V Evropské unii je evaluaci strukturální pomoci trvale věnována zvýšená pozornost a lze očekávat další růst jejího významu jak na evropské tak i národní úrovni ČR. Výše zmíněné texty zpracované v rámci dalšího projektu technické pomoci RPS navazují na metodickou příručku pro evaluaci vydanou v loňském roce.

Jejich základem je překlad materiálu Sourcebooks    , jenž je přílohou dokumentu Evropské komise The Guide - the Evaluation of Socio-Economic Development, obsahujícího pokyny a doporučení pro hodnocení úspěšnosti pomoci poskytované ze strukturálních fondů.

Obecný popis evaluačních technik je ilustrován konkrétními příklady jejich využití v praxi díky tomu, že publikace byla obohacena o řadu případových studií evaluací ze zahraničí. Vydání publikace je jednou z aktivit podporujících budování kapacity pro hodnocení strukturálních intervencí v ČR. Informace v ní obsažené jsou určeny nejen odborné veřejnosti, ale i všem, kdo se chtějí seznámit s postupy posuzování úspěšnosti veřejných investic prováděných ve prospěch socioekonomického rozvoje.

Materiál "Evaluace socioekonomického rozvoje" - doplňující texty k metodické příručce ke stažení: