Metodika evaluace

12.02.2009: Po svém vstupu do EU začíná Česká republika čerpat pomoc určenou na vyrovnávání sociálních a ekonomických rozdílů z tzv. strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU. Informaci o úspěšnosti této pomoci může podat tzv. evaluace (hodnocení) procesu jejího poskytování. V případě strukturálních fondů je poskytnutí pomoci prováděním evaluace přímo podmíněno.

Bude pomoc ze strukturálních fondů realizována účinně? - Odpověď pomůže najít metodická příručka "Evaluace socioekonomického rozvoje", kterou vydalo MMR.

Tato příručka je k dispozici ke stažení v následujícím souboru:

Metodická příručka - evaluace (zip - 1,48 MB)

Důvody pro vznik příručky

Evaluace má ještě daleko k tomu, aby se stala v ČR všedním pojmem. Vydání metodické příručky pro evaluaci proto uvítají všichni, kdo se s tímto pojmem již setkali anebo tak mají učinit v blízké budoucnosti. Určité povědomí o účelu a postupech evaluace bude užitečné všem, kdo se nějak podílejí na přeměňování finační pomoci v "hmatatelný" užitek. To ovšem platí i o těch, kdo mají tento užitek přímo pocítit. I oni totiž jsou, nebo by měli být (do jisté míry a jistou formou), účastníky evaluace a měli by být následně informováni o jejích výsledcích. Těm kdo evaluaci provádějí, popř. ji organizují, může zmíněná příručka pomoci nalézt společnou řeč s ostatními zúčastněnými subjekty.

Vznik příručky

Evaluační jednotka strukturálních fondů EU (oddělení Odboru Rámce podpory Společenství MMR) připravila vypracování metodické příručky, která poskytuje informace o evaluaci velkému okruhu čtenářů, od odborníků z příbuzných oborů až po širokou veřejnost. Publikace byla se svolením Evropské komise vytvořena podle předlohy, kterou koncem prvního pololetí uveřejnilo na internetových stránkách Generální ředitelství Evropské komise pro regionální politiku     pod názvem Evaluation, the Guide    . Z tohoto anglického originálu, včetně příloh (Sourcebooks    , Glossary) byl vytvořen výtah, který byl doplněn o informace z dalších zdrojů, včetně stručného popisu dosavadních evaluačních aktivit v rámci uskutečňování pomoci ze strukturálních fondů v ČR. Evaluační jednotka věří, že uveřejněním publikace přispěje k vytvoření prostředí porozumění potřebného k provádění evaluace a v konečném důsledku i ke zvýšení účinnosti pomoci poskytované ze strukturálních fondů EU.