Konference Evropské Evaluační společnosti – Berlín

12.02.2009: Článek "Hodnocení čerpání finančních prostředků Rámce podpory Společenství v České republice" představuje úkoly České republiky v oblasti hodnocení programů a politik sociálně ekonomického rozvoje Rámce podpory Společenství.

Text analyzuje budování evaluační kapacity a prezentuje realizaci hodnocení v České republice. Článek také podrobně rozebírá následující okruhy témat:

 • Budování kapacity pro hodnocení v České republice;
 • Připravenost České republiky pro zavedení hodnocení programů a politik hospodářské a sociální soudržnosti;
 • Význam zavedení hodnocení programů a politik v podmínkách nové členské země Evropské unie;
 • Vhodnost postupu budování kapacity pro hodnocení v ČR podle zobecněného modelu;
 • Vydání právních norem a předpisů;
 • Koordinace hodnocení v ČR;
 • Vytvoření nástrojů a směrnic pro provádění hodnocení v ČR;
 • Ustavení ústředního uskupení pracovníků administrativy a externích osob pro činnosti hodnocení v ČR;
 • Institucionalizace hodnocení v ČR;
 • Vytváření decentralizovaných pracovišť pro hodnocení v ČR;
 • Zlepšení dodávky hodnocení v ČR;
 • Vytváření uceleného systému hodnocení v ČR;
 • Současná praxe hodnocení realizace pomoci ze strukturálních fondů v ČR;
 • Provedená hodnocení v ČR (ex ante);
 • Plán hodnocení Rámce podpory Společenství;
 • Dokument "Obsahová náplň hodnotícího plánu RPS pro období 2004—2006";
 • Dokument "Navrhované aktivity evaluačního plánu RPS 2004—2006";
 • Projekty hodnocení Rámce podpory Společenství 2004—2006.

Soubory ke stažení