Vybrané podklady italského twinningu

12.02.2009: Vybrané materiály a informace twinningu z Itálie.