Výjezdní zasedání Pracovní skupiny pro evaluaci a horizontální priority

12.02.2009: Ve dnech 19.-20. října 2005 se v Liberci uskutečnilo další zasedání pracovní skupiny pro evaluaci a horizontální priority. Veškeré výstupy, podklady, prezentace a zápis z jednání naleznete v článku.
Akce byla realizována v rámci technické pomoci RPS (Položka 8/05-05 Evaluačního plánu RPS), spolufinancované z opatření 5.2 Společného regionáního operačního programu.