Zadávací řízení

Evaluační jednotka strukturálních fondů Odboru Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj ČR informuje, že v roce 2005 budou v rámci zadávacích řízení vybráni dodavatelé pro následující projekty evaluačního plánu.

V případě zájmu o realizaci projektů žádáme subjekty/odborníky/specialisty v oboru evaluace veřejných výdajů a programů, popř. jiných relevantních projektů pro jednotlivé aktivity evaluačního plánu, aby zaslali evaluační jednotce MMR informaci o své činnosti a o možném zapojení do jednotlivých projektů. V rámci informace o činnosti je nutné, aby zájemci o spolupráci představili svůj expertní tým a jednotlivé experty, uvedli předchozí úspěchy a demonstrovali zkušenosti z oblasti evaluace výdajů veřejných rozpočtů a nástrojů politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jednotlivé subjekty/odborníci/specialisté budou zařazení do long-listu potenciálních dodavatelů jednotlivých projektů.

Váš zájem o zařazení do long-listu potenciálních dodavatelů vyjádřete v následujících termínech:

  • 1/05 - ukončen
  • 2/05 - ukončen
  • 3/05 - ukončen
  • 4/05 - ukončen
  • 5/05 - rámcově do: červen 2005

Ing. Eva Píšová