Jiří Čunek představil postup ministerstva pro čerpání peněz ze SF v období 2007—2013

10.02.2009: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek na schůzi Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která proběhla ve dnech 11. a 12. dubna 2007 v Moravských Budějovicích, seznámil přítomné poslance se současným stavem čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci programovacího období 2004—2006 a strategií pro využití SF v období 2007—2013.

"Přestože byla v letech 2004—2006 čerpána většina prostředků ze strukturálních fondů, projekty nebyly v mnoha případech připraveny podle kritérií, která stanovila Evropská komise pro splnění cílů využití evropských peněz v Rámci podpory Společenství. Například pokud jde o Společný regionální operační program, Česká republika plní tyto cíle zatím z pouhých cca 12%," uvedl Jiří Čunek.

Ministr dále upřesnil, že zpoždění, které Česká republika v čerpání ze SF v tuto chvíli má, nevzniklo vinou současného vedení MMR. "Ministerstvo pro místní rozvoj ČR si problémy uvědomuje, nicméně bych chtěl zdůraznit, že zásadní odpovědnost za připravenost k čerpání prostředků nesou řídicí orgány jednotlivých operačních programů," dodal.

Zdroj: Tisková zpráva MMR

Odkazy

Tisková zpráva MMR v plném znění