Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství

V souladu s dokumentem Rámec podpory Společenství ČR 2004—2006 zřídilo Ministerstvo pro místní rozvoj Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství. Ustavení Monitorovacího výboru RPS bylo schváleno rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 25/2004 ze dne 27. února 2004. Tímto rozhodnutím byl schválen i Statut Monitorovacího výboru RPS, který byl upraven rozhodnutím ministra č. 3/2005 s účinností ke dni 10. ledna 2005. Jednání monitorovacího výboru RPS se řídí Jednacím řádem, který byl schválen na prvním řádném zasedání MV RPS, 18. května 2004.

Dokumenty ke stažení

Statut Monitorovacího výboru RPS  (doc - 81,92 KB)
Jednací řád MV RPS  (doc - 56,83 KB)
Seznam členů MV RPS k 31.10.2008 (xls - 53,25 KB)

 

Činnost Monitorovacího výboru RPS

Monitorovací výbor RPS zejména:

  • monitoruje a dohlíží na realizaci Rámce podpory Společenství a hodnotí pokrok při dosahování jeho cílů;
  • dohlíží na účinnost a správnost provádění pomoci poskytované ČR ze strukturálních fondů EU;
  • vyhodnocuje řízení této pomoci;
  • zajišťuje dodržování pokynů a prováděcích pravidel souvisejících s realizací Rámce podpory Společenství;
  • přezkoumává a schvaluje výroční a konečné zprávy o provádění pomoci před jejich zasláním Evropské komisi;
  • navrhuje Řídicímu orgánu Rámce podpory Společenství úpravy nebo přezkoumání pomoci, které umožní dosažení cílů nebo zlepšení řízení;
  • zajišťuje podmínky pro provádění monitorování a hodnocení programů realizovaných v rámci politiky hospodářské a sociální soudružnosti.

 

Dokumenty

Zprávy o realizaci programů RPS předkládané na jednání MV jsou k dispozici v sekci Dokumenty.
 

Jednání monitorovacích výborů

 


Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven