Čtvrté zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství

02.04.2009:

Dne 23. listopadu 2005 se v Praze uskutečnilo čtvrté zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství (MV RPS), nejvyššího orgánu v řízení podpory poskytované regionům ČR z fondů EU.

Obsah jednání

Hlavním tématem jednání byl již tradičně aktuální stav realizace programů RPS, který byl tentokrát hodnocen z perspektivy dodržení pravidla čerpání N+2 (tj. zejména alokace programů na rok 2004).

Na agendě výboru byla dále informace o vybraných činnostech RPS (plnění plánu evaluace na rok 2005, plnění Komunikačního akčního plánu a čerpání technické pomoci pro RPS). Tomu následovalo schválení těchto dokumentů:

  • Komunikační akční plán RPS na rok 2006 (komunikační strategie),
  • Evaluační plán na rok 2006 (plán hodnotících studií a analýz průběhu a výsledků realizace programů),
  • Plán technické pomoci na rok 2006 (způsob užití finančních prostředků určených subjektům administrujícím pomoc z fondů EU).