Deváté zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství

02.04.2009:

Dne 12. června 2008 se uskutečnilo 9. řádné zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství v Hotelu Ambassador - Zlatá Husa. Jednání Monitorovacího výboru proběhlo za účasti zástupců Evropské komise.

Obsah jednání

Monitorovací výbor byl příležitostí pro výměnu názorů a zkušeností v oblasti implementace operačních programů starého programového období 2004-2006. Evropská komise vyjádřila potěšení nad posílením zájmu řídících orgánů o sledování fyzických ukazatelů, protože je považuje za stejně tak důležité jako finanční sledování.

Jedním z hlavních bodů jednání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství bylo projednání a schválení Výroční zprávy Rámce podpory Společenství za rok 2007, která komplexně informuje o postupu realizace operačních programů Cíle 1 za rok 2007.

Neméně podstatným bodem jednání byla i aktuální informace o realizaci operačních programů Rámce podpory Společenství.