Osmé zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství

03.04.2009:  

Dne 18. prosince 2007 se konalo 8. zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory společenství (MV RPS) v prostorách hotelu Kampa v Praze 1.

Obsah jednání

Hlavním bodem jednání bylo představení aktuálního pokroku v realizaci programů.

Dalším bodem jednání bylo představení informací o průběhu Komunikačního akčního plánu programu, evaluačních aktivitách RPS a schválení plánu čerpání Technické pomoci RPS na rok 2008.