Páté zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství

03.04.2009:  

Dne 15. června 2006 se v Praze konalo páté řádné zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství (MV RPS), nejvyššího orgánu v řízení podpory poskytované regionům ČR z fondů EU. MV RPS odpovídá za účinnost a kvalitu realizace programů v rámci tzv. Cíle 1 regionální politiky EU ve výši 1,454 miliardy EUR pro roky 2004-2006.

Výsledky zasedání

  • MV RPS schválil Výroční zprávu Rámce podpory společenství za rok 2005, která komplexně informuje o postupu realizace programů fondů EU v ČR za rok 2005.
  • V agendě výboru byla rovněž informace o aktuálním stavu realizace operačních programů strukturálních fondů v rámci Cíle 1. Ze strany RPS a Evropské komise byla vznesena doporučení k dalšímu postupu realizace a jejímu zrychlení.
  • MV RPS vzal na vědomí informaci o stavu realizace Technické pomoci pro RPS, plnění Komunikačního akčního plánu RPS a budoucnosti strukturální politiky po roce 2006.