Přípravné zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství

03.04.2009:  

Dne 5. dubna 2004 se konalo 0. zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory společenství (MV RPS) v prostorách Jednacího sálu Valdštejnského paláce.

Obsah jednání

Hlavním bodem jednání byly Informace o Rámci podpory Společenství a průběhu jeho negociací, stavu přípravy na zahájení realizace operačních programů a o Třetí zprávě o hospodářské a sociální soudržnosti.

Dalšími body jednání bylo uvedení Statutu a Jednacího řádu MV RPS a návrh programu prvního zasedání MV RPS