První zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství

03.04.2009:  

Dne 18. května 2004 se konalo 1. zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory společenství (MV RPS) v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze 1.

Obsah jednání

Hlavním bodem byla informace o zahájení realizace nástrojů strukturální politiky EU.

Dalším bodem jednání bylo projednávání připomínek a schválení dokumentů komunikačního akčního plánu, evaluací RPS a schválení plánu čerpání Technické pomoci RPS.