Sedmé zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství

03.04.2009:  

Dne 19. června 2007 se konalo 7. zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory společenství (MV RPS) v prostorách Paláce Dunaj v Praze 1

Obsah jednání

Hlavním bodem jednání bylo projednávání výroční zprávy RPS za rok 2006.

Dalším bodem jednání bylo představení informací o plnění Komunikačního akčního plánu programu, evaluačních aktivitách RPS, o realizaci technické pomoci RPS a informace o přípravách na nové programovací období 2007 - 2013.