Šesté zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství

03.04.2009:  

Dne 2. února 2007 se uskutečnilo šesté zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství (MV RPS). Členové MV RPS na něm schválili plány RPS na rok 2007, a to Plán evaluace na rok 2007, Komunikační akční plán RPS na rok 2007 a plán Technické pomoci pro rok 2007.

Zprávy o realizaci RPS

V rámci zasedání byla také podána informace o realizaci operačních programů strukturálních fondů Cíle 1 ze strany zástupců ŘO OP. Zástupci ŘO RPS informovali členy Výboru, že se ČR podařilo splnit pravidlo N+2 pro alokaci roku 2004. Ze strany Evropské komise byly vzneseny připomínky a doporučení ke struktuře a obsahu Zprávy o realizaci RPS, která je na MV RPS předkládána. Tato doporučení budou zohledněna při přípravě Zprávy o realizaci RPS pro příští zasedání.

Členové MV RPS také diskutovali i o komunikačních informačních aktivitách prováděných ŘO RPS a ŘO jednotlivých operačních programů a zdůraznili prospěšnost a důležitost těchto aktivit na všech úrovních.

Role Řídícího orgánu NSRR

Z hlediska problematiky přípravy nového programového období se účastníci zasedání shodli, že je nezbytné podniknout kroky k zajištění dostatečné a kvalifikované pracovní síly pro realizaci projektů v novém programovém období. Zástupci Evropské komise apelovali na potřebu významného posílení koordinační role Řídícího orgánu NSRR v programovém období 2007-2013.

Sedmé zasedání MV RPS

Další, tedy již sedmé zasedání Monitorovacího výboru RPS se připravuje na červen 2007.