Průběh čerpání strukturálních fondů -červen 2008

Průběh čerpání strukturálních fondů - červen 2008

Základní informace o čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů programového období 2004-2006 ke 30. červnu 2008.
 

Aktuální tabulky poskytují přehled nejdůležitějších údajů o čerpání prostředků strukturálních fondů, známých v období ke 30. června 2008. Tabulky byly sestaveny na základě údajů poskytnutých řídicími orgány jednotlivých operačních programů.

Přehled zahrnuje i jednotné programové dokumenty (JPD) financované rovněž strukturálními fondy EU, avšak nespadající do Rámce podpory Společenství. Podporu prostřednictvím JPD čerpá hlavní město Praha. 

Soubory ke stažení