Eurocentra, Eurofon a Euroskop jako komunikační nástroje pro fondy EU

11.02.2009: Eurocentra, Eurofon a Euroskop Vám i nadále nabízejí informace i o možnostech podpory z programů fondů EU realizovaných v ČR v letech 2004—2006 a také o přípravě a realizaci programů v odbobí let 2007—2013.

V rámci projektu "Eurocentra, Eurofon a Euroskop jako komunikační nástroje pro fondy EU - personální zajištění specialistů MMR na fondy EU" se Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) nadále podílí na realizaci koncepce informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR    .

MMR tak nabízí další nástroje informování o pomoci fondů EU a politice hospodářské a sociální soudržnosti jako takové. Tento projekt, který potrvá do prosince roku 2007, navazuje na projekt "Infolinka o EU: komunikační nástroj pro strukturální fondy", realizovaný od dubna 2005 do července 2006.

Specialisté MMR pro fondy EU jsou placeni prostřednictvím technické pomoci Řídícího orgánu Rámce podpory Společenství (v rámci opatření 5.2 SROP), projekt je tedy spolufinancován z prostředků Evropského regionálního rozvojového fondu.


Přijít nebo zavolat můžete od pondělí do pátku, vždy od 10 do 18 hodin!

eu logo eu logo small

Odkazy

Informační portál o Evropské unii...    

Úřad vlády ČR a záležitosti EU