Evaluace strukturálních fondů - Výzva k podání nabídky

12.02.2009: Evaluační jednotka strukturálních fondů, Odboru Rámce podpory Společenství, Ministerstva pro místní rozvoj ČR informuje, že v roce 2005 budou v rámci zadávacích řízení vybráni dodavatelé pro následující projekty evaluačního plánu.

Seznam projektů evaluačního plánu pro rok 2005