Upřesnění výběrového řízení: Projekt evaluačního plánu RPS 8/05-3

11.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství, upřesňuje zadání projektu evaluačního plánu RPS "8/05-3 Zhodnocení potřeb a zpracování návrhu systému řízení a koordinace strukturálních intervencí pro období 2007—2013 na úrovni Národního strategického referenčního rámce".

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu je adekvátně nastavit systém řízení, koordinace, monitorování a evaluace strukturálních intervencí EU pro období 2007—2013 na národní úrovni a tím přispět k optimalizaci vynakládání prostředků v rámci této pomoci.

Upřesnění zadání

Terms of Reference pro předkladatele nabídek" je nedílnou součástí "ZADÁNÍ - Terms of Reference pro předkladatele nabídek".
ZADÁNÍ - Terms of Reference pro předkladatele nabídek (doc - 291,33 KB)
UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ - Terms of Reference pro předkladatele nabídek  (doc - 31,23 KB)

Text původní výzvy ze dne 1. listopadu 2005:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství, vypisuje výběrové řízení na realizaci projektu evaluačního plánu RPS "8/05-3 Zhodnocení potřeb a zpracování návrhu systému řízení a koordinace strukturálních intervencí pro období 2007—2013 na úrovni Národního strategického referenčního rámce".

Termín

Termín pro zaslání nabídek na MMR je 22. listopadu 2005, do 12:00 hodin.

Kontakt

Další informace k účasti na tomto výběrovém řízení v případě potřeby podají:

Ing. Eva Píšová
E-mail: piseva@mmr.cz
Tel.: +420 224 861 214
 
Ing. David Grolig
E-mail: grodav@mmr.cz
Tel.: +420 224 861 665
 
Ing. Mario Hládek
E-mail: hlamar@mmr.cz
Tel: +420 224 861 386