Výběrové řízení - Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti

11.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství, vypisuje otevřené výběrové řízení na realizaci projektu "6p/05 Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti". Termín pro zaslání nabídek na MMR je 10. června 2005.

Informace k projektu

Cílem tohoto projektu je zjistit využití finančních nástrojů pro realizaci projektů strukturálních fondů v České republice v období 2007—2013. Očekává se vytvoření materiálu, který bude prezentovat konkrétní seznam finančních nástrojů, jež umožní hladkou realizaci projektů strukturálních fondů v různých programech se širokým zaměřením (např. žadatelé z řad fyzických osob, malých a středních podniků, velkých podniků, institucí veřejné správy, nevládních neziskových organizací).

Finanční nástroje

Finančními nástroji se pro účel tohoto projektu rozumí mimo jiné: Záruční fondy případně "Mutual guarantee Fund", fondy dobrých nápadů, Revolvingové fondy, fondy regionálního rozvoje. Širší nabídka aplikovatelných finančních nástrojů se objevuje v návrzích nařízení pro realizaci politiky soudržnosti a nově i ve Strategických obecných zásadách Společenství.

Nedostatek financí - překážka pro čerpání prostředků ze SF

Velmi významnou překážkou pro čerpání prostředků strukturálních fondů představuje nedostatek finančních prostředků na spolufinancování projektů, a to jak soukromými tak veřejnosprávními subjekty. Tento problém se týká zejména žadatelů z řad drobných podnikatelů, malých a středních podniků, subjektů veřejné správy (obce a jejich sdružení) i neziskového sektoru.

Termín

Termín pro zaslání nabídek na MMR je 10. června 2005 v 16:15 hodin.

Kontakt

Podrobnou zadávací dokumentaci projektu obsahující požadavky na zpracování nabídky a další informace k tomuto výběrovém řízení lze vyžádat u:

Mgr. Kateřiny Šulcové
E-mail: Katerina.Sulcova@mmr.cz
Tel.: +420 224 861 466
Mgr. Miroslava Daňka
E-mail: Miroslav.Danek@mmr.cz
Tel.: 224 861 573