Výběrové řízení - Financování přípravy operačních programů pro období 2007–2013

11.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství, vypisuje otevřené výběrové řízení na realizaci projektu "Financování přípravy operačních programů pro programovací období 2007—2013".

Informace o projektu

Odbor Rámce podpory Společenství, který je řídícím orgánem RPS v ČR, je pověřen přípravou nového programovacího období 2007—2013. S tím jsou spojené přípravné práce na operačních programech pro úspěšné čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v období 2007—2013.

V souladu s plněním úkolů vyplývajících z přípravy nového programového období 2007—2013 je nutné organizačně zajistit řadu zasedání a konferencí. Mezi ně patří hlavně zasedání Řídicího a koordinačního výboru a dalších pracovních skupin. Jedná se především o zajištění jednacích prostor, konferenční a projekční techniky, nahrávek, ozvučení a občerstvení pro účastníky zasedání.

K pokrytí výše uvedených potřeb je nutné jednoznačným a transparentním způsobem vybrat vhodného dodavatele těchto služeb, který ve formě "balíčku služeb" zajistí potřeby zadavatele. Vybranému dodavateli služeb budou průběžně zasílány objednávky s konkrétním zadaním jendotlivých zasedání.

Termín pro zaslání nabídek 30. ledna 2006 v 16:15 hodin.


Kontaktní informace

Další informace k účasti na tomto výběrovém řízení lze vyžádat u:

Mgr. Kateřiny Šulcové
E-mail: Katerina.Sulcova@mmr.cz
Tel.: +420 224 861 466

Soubory ke stažení