Výběrové řízení - Integrované projekty

11.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství, vypisuje otevřené výběrové řízení na realizaci projektu "1p/05 - 6 Integrované projekty".

Informace k projektu

Cílem tohoto projektu je prozkoumat možnosti realizace integrovaných projektů v České republice v období 2007—2013. Projekt variantně navrhne charakter investice i lokalitu, v níž by měla být realizována a dále bude obsahovat indikativní návrh implementace integrovaných projektů. Vzhledem k omezením, daným absorpční a institucionální kapacitou, se očekává zpracování 20 - 30 projektových záměrů.

Integrovaný projekt

Integrovaným projektem se míní komplexní rozvojový nástroj, tvořený souborem vzájemně provázaných projektů, které mohou být financovány z různých operačních programů, případně fondů. Ze zkušenosti vyplývá, že vhodná kombinace intervencí z různých operačních programů přispívá ke zvýšení přidané hodnoty investic. Je potřebné vytipovat oblasti, v nichž je kombinace intervencí nejefektivnější, aby tak došlo k naplnění zásady koncentrace prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Termín

Termín pro zaslání nabídek na MMR je 25. dubna 2005 v 16:15.

Zadání ke stažení

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek (doc - 210,94 KB)

 

Kontakt

Další informace k účasti na tomto výběrovém řízení na vyžádání podá:

Mgr. Kateřina Šulcová
E-mail: Katerina.Sulcova@mmr.cz
Tel.: +420 224 861 466
 
Mgr. Miroslav Daněk
E-mail: Miroslav.Danek@mmr.cz
Tel.: +420 224 861 573