Výběrové řízení - Koordinační jednání ministra pro místní rozvoj s náměstky resortů k čerpání alokac

12.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor Rámce podpory Společenství, hledá realizátora projektu pro zajištění konání pravidelných schůzek ministra za účelem urychlení realizace nástrojů strukturální politiky EU v ČR a zajištění vyčerpání alokovaných prostředků pro ČR.

Termín

Termín pro zaslání životopisů: 22. března 2006 do 12:00 hod.

Rámcové požadavky

Realizátor, fyzická osoba, by měla splňovat následující kritéria:

  • vysokoškolské vzdělání (ekonomie, informatika, příp. veřejná správa)
  • praxe a zkušenosti v (příbuzném) oboru činnosti - provádění analýz, vyhodnocování údajů a příprava zpráv
  • nadstandardní znalost práce na PC
  • velmi dobrá znalost angličtiny
  • organizační schopnosti, samostatnost

 

Charakteristika pracovní činnosti

Realizátor projektu bude připravovat podkladové materiály pro pravidelná měsíční koordinační jednání ministra pro místní rozvoj s příslušnými náměstky ministrů. Hlavní zaměření bude na vyhodnocování realizace operačních programů strukturálních fondů včetně JPD Praha Cíl 2 a 3, Fondu soudržnosti a iniciativ ES Interreg a Equal a kontrolu plnění harmonogramu realizace a čerpání za jednotlivá opatření operačních programů s ohledem na dodržování pravidla N+2. Realizátor rovněž organizačně zajistí konání těchto schůzek.

Doba realizace projektu: duben - září 2006.

Další informace 

Zadávací dokumentaci a informace k projektu poskytne:

Anna Sklenářová
E-mail: sklann@mmr.cz
Tel.: +420 224 861 307
 
Ing. Jiří Eisenhammer
E-mail: eisjir@mmr.cz

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (opatření 5.2 Společného regionálního operačního programu: Technická pomoc pro RPS).

Eu flag