Výběrové řízení - Metodický pokyn - Nesrovnalosti

11.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor Rámce podpory Společenství, vypisuje otevřené výběrové řízení na realizaci projektu "Metodický pokyn - Nesrovnalosti (článek 1 (2), nařízení Rady (ES) č. 2988/1995 a nařízení Komise (ES) č. 1681/1994)".

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření metodického pokynu, který přispěje k harmonizaci postupů při zjišťování, hlášení a řešení nesrovnalostí vznikajících při implementaci pomoci ze strukturálních fondů EU v České republice.

Účelem zpracování projektu je rovněž vymezit jasné povinnosti, zodpovědnosti a práva jednotlivých subjektů implementace při administraci nesrovnalostí a zajistit správnou interpretaci nařízení Rady (ES) č. 2988/1995 a nařízení Komise (ES) č. 1681/1994 v podmínkách daných legislativním prostředím ČR a dále v návaznosti na další právní předpisy, závazná pravidla, doporučení Evropské komise a vnitrostátní předpisy.

Termín pro zaslání nabídek na MMR je 11. května 2005 v 16:15 hodin.

Kontakt

Podrobné informace k účasti na výběrovém řízení a zadávací dokumentaci na vyžádání poskytne:

Mgr. Radek Lintymer
E-mail: Radek.Lintymer@mmr.cz
Tel.: +420 224 861 275