Výběrové řízení - Posouzení vlivů provádění NRP 2007—2013 na životní prostředí

11.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství, vypisuje výběrové řízení na realizaci projektu "3./05 SEA - Posouzení vlivů provádění Národního rozvojového plánu pro programové období 2007—2013 na životní prostředí". Termín pro zaslání nabídek na MMR je do 8. června 2005, 12:00 hodin.

Informace k projektu

Cílem projektu je, v souladu s právním řádem ČR a s právem Evropských společenství, posoudit vlivy provádění Národního rozvojového plánu pro programové období 2007—2013 (dále jen "NRP") na životní prostředí (ŽP) a veřejné zdraví (VZ). Důraz je kladen na posouzení vlivů provádění na udržitelný rozvoj ve smyslu Lisabonské strategie a cílů kohezní politiky, za zohlednění vyjádření dotčených orgánů a veřejnosti k NRP. Cílem je tak vytvořit odborný podklad pro vydání stanoviska MŽP k NRP a následně pro schválení těchto dokumentů vládou ČR.

 

Termín pro zaslání nabídek na MMR je do 8. června 2005, 12:00 hodin.

Zadání ke stažení

ZADANI Terms of Reference pro predkladatele nabidek (doc - 371,20 KB)

 

Kontaktní informace

Další informace k účasti na tomto výběrovém řízení v případě potřeby podá:

Ing. Mario Hládek
E-mail: mario.hladek@mmr.cz
Tel.: 224 861 386