Výběrové řízení - Příprava národních programových dokumentů ČR pro období 2007–2013

11.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství, vypisuje otevřené výběrové řízení na realizaci projektu "2p/05 - Příprava národních programových dokumentů České republiky pro období 2007—2013". Termín pro zaslání nabídek na MMR je 14. dubna 2005 v 16:15 hodin.

Informace k projektu

Cílem projektu je vytvoření dokumentu Národní rozvojový plán ČR 2007—2013 jako aktualizaci stávajícího Národního rozvojového plánu ČR 2004—2006.

NRP ČR 2007—2013

Národní rozvojový plán ČR 2007—2013 bude plně odrážet změny vyplývající z odlišného přístupu k evropské politice hospodářské a sociální soudržnosti 2007—2013 a dále nové ambice ČR jako plnohodnotného člena EU. Při jeho tvorbě budou reflektovány znalosti získané při přípravě stávajícího NRP ČR, Rámce podpory Společenství a dosavadní zkušenosti z čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Národní rozvojový plán ČR 2007—2013 poskytne dostatečnou oporu a konkrétní východiska pro zpracování Národního strategického referenčního rámce (NSRR) pro financování z fondů EU pro období 2007—2013.

Termín

Termín pro zaslání nabídek na MMR je 14. dubna 2005 v 16:15 hodin.

Zadání ke stažení

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek (doc - 210,94 KB)


Kontakt

Další informace k účasti na tomto výběrovém řízení v případě potřeby podá:

Mgr. Kateřina Šulcová
E-mail: Katerina.Sulcova@mmr.cz
Tel.: +420 224 861 466
Mgr. Miroslav Daněk
E-mail: Miroslav.Danek@mmr.cz
Tel.:+420 224 861 573