Výběrové řízení - Zpracování analýz z měsíčních sestav

11.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor Rámce podpory Společenství, vypisuje otevřené výběrové řízení na realizaci projektu "Zpracování analýz z měsíčních sestav".

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu je zjištění přesného stavu realizace programů a projektů strukturálních fondů a indikace možných problémů v postupu realizace jako výsledek typizovaných analýz. Na základě obsahu dat měsíčních sestav za jednotlivé operační programy a jednotné programové dokumenty bude hlavní aktivitou tohoto projektu navržení a zpracování přesných analýz ze získaných dat dle požadavků zadavatele.

Termín

Termín pro zaslání nabídek na MMR je 18. března 2005 v 16:00 hodin.

Kontakt

Podrobné informace k účasti na tomto výběrovém řízení a zadávací dokumentaci tohoto projektu lze vyžádat kontaktní osoby:

Mgr. Tomáš Chudý
E-mail: Tomas.Chudy@mmr.cz
Tel.: +420 224 861 217