Zadávací řízení - Eurocentra, Eurofon a Euroskop jako komunikační nástroje pro fondy EU - personální

11.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství, vypisuje zadávací řízení na projekt komunikačního akčního plánu "144 E01: Eurocentra, Eurofon a Euroskop jako komunikační nástroje pro fondy EU - personální zajištění specialistů MMR na fondy EU", jenž je hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP s cenou do 2 mil.Kč.

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu je prostřednictvím nástrojů Koncepce informování o evropských záležitostech ÚV ČR     poskytnout široké veřejnosti (a z ní generovaným potenciálním předkladatelům projektů) další zdroj aktuálních informací o možnostech podpory z fondů EU v ČR. Náplní projektu bude dílčí personální zajištění stávajících nástrojů ÚV ČR pro komunikaci evropských záležitostí - informační centra o EU - Eurocentra, bezplatnou telefonní linku Eurofon a dále pak internetový portál Euroskop (pozice pracovníků MMR - specialistů na fondy EU).

Termín

Termín pro předložení nabídek: 26. června 2006, 16:15 hodin.

Dokumentace ke stažení

Zadávací dokumentace pro předkladatele nabídek  (doc - 135,68 KB)

 

 

Kontakt

Další informace v případě potřeby poskytne:

Ing. Martina Sýkorová
E-mail: martina.sykorova@mmr.cz