Zadávací řízení - Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách, v oblasti

11.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství, vypisuje zadávací řízení na realizaci projektu "142 - Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v oblasti strukturálních fondů EU".

Cíl projektu

Předmětem projektu je zpracování metodik zadávání veřejných zakázek dle nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se zvláštním zřetelem na oblast implementace pomoci z evropských fondů. Metodiky budou zpracovány odděleně pro jednotlivé druhy veřejných zakázek a v samostatných částech pro jednotlivá zadávací řízení.

Termín

Termín pro zaslání nabídek na MMR je do 18. května 2006, 16:15 hodin.


Kontakt

Další informace k účasti na tomto zadávacím řízení v případě potřeby podá:

Ing. Šárka Hartychová
E-mail: sarka.hartychova@mmr.cz
Tel.: +420 224 861 152

 

Ing. Tomáš Duchoň
E-mail: tomas.duchon@mmr.cz
Tel.: +420 224 861 171

Soubory ke stažení