Zadávací řízení - Posouzení absorpční kapacity v oblasti inovací a znalostní ekonomiky a návrhy její

11.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství, vypisuje zadávací řízení na realizaci projektu "145/06-A05 Posouzení absorpční kapacity v oblasti inovací a znalostní ekonomiky a návrhy její podpory pro období 2007—2013".

Cíl projektu

Cílem projektu je navrhnout konkrétní způsoby posílení absorpční kapacity ČR z hlediska schopnosti tvorby projektů v oblasti inovací a znalostní ekonomiky pro intervence politiky HSS v období 2007—2013 na základě jejího zmapování a zhodnocení.

 

Termín

Termín pro zaslání nabídek na MMR je do 17. května 2006, 12:00 hodin.


Kontakt

Další informace k účasti na tomto zadávacím řízení v případě potřeby podá:

Mgr. Michal Kokeš
E-mail: michal.kokes@mmr.cz
Tel.: +420 224 861 382

Soubory ke stažení