Zadávací řízení - Příprava metodiky způsobilých výdajů pro programovací období 2007–2013 a odborná a

11.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství, vypisuje zadávací řízení na realizaci projektu "142 - Příprava metodiky způsobilých výdajů pro programovací období 2007—2013 a odborná konzultační činnost v oblasti způsobilých výdajů, účetnictví, právního a daňového poradenství".

Cíl projektu

Cílem projektu je zpracovat podrobná pravidla pro způsobilost výdajů pro programovací období 2007—2013, která poskytnou řídicím orgánům programových dokumentů, zprostředkujícím subjektům, kontrolním orgánům, konečným příjemcům a uživatelům podrobný návod při posuzování způsobilosti výdajů při čerpání pomoci ze strukturálních fondů EU. Snahou je také zajistit konzultační činnost v oblasti způsobilých výdajů ve stávajícím a novém programovacím období.

Termín

Termín pro zaslání nabídek na MMR je do 15. května 2006, 16:15 hodin.


Kontakt

Další informace k účasti na tomto zadávacím řízení v případě potřeby podá:

Mgr. Radek Lintymer
E-mail: radek.lintymer@mmr.cz
Tel.: +420 224 861 275

Soubory ke stažení