Zadávací řízení - Rámcové parametry nastavení modelu implementační struktury OP v souladu s definicí

11.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství, vypisuje otevřené výběrové řízení projektu "Rámcové parametry nastavení modelu implementační struktury operačních programů v souladu s definicí Obecného nařízení ES pro programové období 2007—2013".

Cíl projetku

Cílem projektu je zpracovat návrh základního schématu struktury řídicího orgánu pro programové období 2007—2013 tak, aby byla zajištěna funkce klíčových komponentů implementace, poskytnout doporučení pro zabezpečení kvalifikačních a kapacitních požadavků pro tuto strukturu a definovat rizika, která by mohla účinné funkční nastavení systému implementační struktury ohrozit. Součástí projektu bude i částečná konzultační činnost již navrženého modelu implementace s budoucími řídicími orgány operačních programů 2007—2013.

Termín

Termín pro zaslání nabídek na MMR je do 16. května 2006, 12:00 hodin.


Kontakt

Další informace k účasti na tomto zadávacím řízení v případě potřeby podá:

Mgr. Ivana Krůželová
E-mail: Ivana.Kruzelova@mmr.cz
Tel.: +420 224 861 669

Soubory ke stažení