Zadávací řízení - Správa, aktualizace a hodnocení indikátorové soustavy pro programy strukturálních

11.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství, vypisuje zadávací řízení na projekt evaluačního plánu "145/06-A07 Správa, aktualizace a hodnocení indikátorové soustavy pro programy strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2007—2013". Projekt je hrazen z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP s cenou do 2 mil.Kč.

Cíl projektu

Cílem projektu "145/06-A07 - Indikátory III." je správa a metodický rozvoj indikátorové soustavy NRP/NSRR a OP, podpora řídicích orgánů při jeho využívání a zajišťování podkladů pro zpracování strategických zpráv NSRR. Tento projekt navazuje na projekt "10/05 Podpora zpracování indikátorů NDP/NSRR a OP pro programové období 2007—2013".

Upřesnění

Vloženo zpřesnění do bodu 4.1 - "Rozpočet projektu".

Termín

Termín pro předložení nabídek: 29. května 2006, 15:00 hod.

Kontakt

Další informace v případě potřeby poskytne:

Mgr. Eva Straková
E-mail: Eva.Strakova@mmr.cz

Soubory ke stažení