Zadávací řízení - Studie veřejná podpora v oblasti strukturálních fondů v letech 2007–2013 (1)

10.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství, vypisuje otevřené výběrové řízení na realizaci projektu "Studie veřejná podpora v oblasti strukturálních fondů v letech 2007—2013".

Cíl a charakteristika projektu

Cílem tohoto projektu je vytvořit studii k aplikaci pravidel veřejné podpory při realizaci operačních programů v ČR v období 2007—2013.

Očekávaným výsledkem bude materiál, popisující problematiku veřejné podpory, zejména s ohledem na financování projektů ze strukturálních fondů EU, v rámci jednotlivých operačních programů. Vytvořená studie se bude zabývat zakotvením institutu veřejné podpory v právu Evropského společenství. Důkladně popíše změny oproti předcházejícímu období a z nich vyplývající povinnosti pro členský stát, roli Evropské komise, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a řídících orgánů OP. Dále popíše mechanismy schvalování, jejich časové rozpětí, kontrolu a dodržování pravidel veřejné podpory včetně případných sankcí za poskytnutí nezákonné veřejné podpory. Bude obsahovat také příklady aplikace veřejné podpory na konkrétních modelech.

Termín

Termín pro zaslání nabídek na MMR je 29. listopadu 2006, do 16:15 hodin.

Zadání dokumentace

Zadávací dokumentace projektu  (doc - 192,00 KB)
 

Kontakt

Mgr. Kateřina Šulcová
E-mail: Katerina.Sulcova@mmr.cz
Tel.: +420 224 861 466