Zadávací řízení - Tisk a distribuce informačních, propagačních a vzdělávacích materiálů

12.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství, vypisuje zadávací řízení na projekt komunikačního akčního plánu "144 A02 Tisk a distribuce informačních, propagačních a vzdělávacích materiálů" hrazený z prostředků technické pomoci dle opatření 5.2 "Technická pomoc CSF" SROP s cenou do 2 mil. Kč.

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu je zajistit přípravu a produkci informačních, propagačních a vzdělávacích materiálů (letáků, plakátů, brožur aj.). Vybranému dodavateli služeb budou průběžně zasílány objednávky s konkrétním zadáním jednotlivých tisků.

Maximální náklady na tisk a ostatní služby s ní související včetně distribuce materiálů během roku 2006 nepřesáhnou 2 000 000,- (včetně DPH).

Termín

Termín pro předložení nabídek: 4. září 2006, 16:00 hodin.

Kontakt

Další informace a konkrétní zadání poskytne:

Ing. Jana Zelinková
E-mail: jana.zelinkova@mmr.cz